Klein-Dimond, Elena

Continuing Education Teacher
Adult and Continuing Education

Phone: 718-262-3811
Office Location: CL-223
ekleindimond@york.cuny.edu